Longa '59

Volgende wedstrijd
14/06/2018
12:00
Bekijk volledige rooster

Aan/afmelden

AAN- en AFMELDINGSPROCEDURE

 Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door middel van het invullen en inleveren van het aanmeldingsformulier en een gescande of eigen digitale pasfoto.
De te volgen stappen zijn:
Aanmeldingsformulier inleveren bij : Adelheid Kolkman Patrijsstraat 33. 7132 DD Lichtenvoorde.
en digitale pasfoto sturen naar: ledenadministratie@longa59.nl.

De afmelding kan uitsluitend schriftelijk of per mail aan de ledenadministrateur ledenadministratie@longa59.nl en wel uiterlijk 1 Januari of uiterlijk 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Wanneer u niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een half jaar.
Het eventueel tussentijds opzeggen van het lidmaatschap, ontslaat u niet van de contributieverplichtingen.

In uitzonderlijke gevallen (denk hierbij aan langdurige blessures en zwangerschap) houdt het bestuur zich het recht voor anders te beslissen. In geval van langdurige blessures en zwangerschap dient u dit wel een schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministrateur.

Download hier het aanmeldingsformulier 

Sponsors

Tweets