Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

Contributie

Contributie seizoen 2021 - 2022

Mini's / CMV 2-6                      €145,-

Jeugd A-B-C                             €215,- (incl. kledingfonds)

Senioren                                  €270,- (incl. kledingfonds)

Recreanten                             € 160,-

Senioren 3e training              € 100,-
Jeugd 3e training                   €  50,-

Bijzonder tarief                      €45,-

Diversen                                  €26,-

Onder diversen wordt verstaan verenigingsleden, donateurs, club van ’59 en vrienden van Longa’59 en anderen die de vereniging een warm hart toedragen. Het bestuur zal een inspanning verrichten om meer donateurs aan te trekken.

Het bijzonder tarief kan (in overleg met het bestuur) worden gehanteerd bij b.v. zwangerschap, langdurige blessures of invalspelers. 

Alle leden kunnen in principe 2 keer per week trainen. 
 

Tijdens de ALV op 11 oktober 2021 gingen de leden akkoord met: 

Voor speelsters die deelnemen aan Stichting Talentontwikkeling Achterhoek -volleybal gelden andere voorwaarden.

Indexering van de contributie vindt wederom plaats, net als de extra doorvoering van de Nevobo stimuleringsbijdrage van € 2,50 per lid. Dit is vastgesteld en goedgekeurd door de aanwezige leden.

Ook het kledingfonds blijft intact. 

Betaling eerste vier posities: 60% eind oktober en 40% eind maart per automatische incasso.

Betaling laatste twee posities: 100% oktober per automatische incasso.

Afmelden: schriftelijk of per mail voor einde seizoen (= 30 juni) bij de ledenadministratie ledenadministratie@longa59.nl.

Afmelden kan één keer per verenigingsjaar. 

Afmelden na 30 juni van het jaar, dan ben je volledige contributie verschuldigd.

Sponsors

Facebook