Longa '59

Volgende wedstrijd

Contributie

Contributie seizoen 2020 - 2021

Mini's / CMV 2-6                      €135,-

Jeugd B-C                                 €205,- (incl. kledingfonds)

Senioren                                  €260,- (incl. kledingfonds)

Selectieteams 3e training    €50,-

Recreanten                             €155,-

Bijzonder tarief                      €45,-

Diversen                                  €26,-

Onder diversen wordt verstaan verenigingsleden, donateurs, club van ’59 en vrienden van Longa’59 en anderen die de vereniging een warm hart toedragen. Tijdens de ALV van 12 oktober 2020 is afgesproken dat er een inspanning plaatsvindt om meer donateurs aan te trekken door het bestuur / facilitaire commissie.

Het bijzonder tarief kan (in overleg met het bestuur) worden gehanteerd bij b.v. zwangerschap, langdurige blessures of invalspelers. 

Het streven is dat alle leden 2 keer per week kunnen trainen.
 

Tijdens de ALV op 12 oktober 2020 gingen de leden akkoord met: 

Het bestuur heeft voor dit jaar besloten dat de leden voor het seizoen 2020-2021 geen  contributieverhoging krijgen, dit komt mede door het ongewisse van de financiën door Corona. Eigenlijk ontvangen onze leden een korting. Ze betalen, dit jaar, geen verhoging van € 2,50, per lid, voor de Nevobo (stimuleringsbijdrage), en er wordt niet geïndexeerd.

 Het voorstel om een contributieverhoging ter hoogte van € 50,-, per jaar, door te voeren voor de 3e training van de selectieteams wordt door de leden akkoord bevonden. Dit wordt met de eerstvolgende incasso (oktober 2020) extra geïnd. 

Voor speelsters die deelnemen aan Stichting Talentontwikkeling Achterhoek -volleybal gelden andere voorwaarden.

Vanaf seizoen 2021-2022 vindt wél een contributie indexering plaats, net als de extra doorvoering van de Nevobo stimuleringsbijdrage van € 2,50 per lid. Dit is vastgesteld en goedgekeurd door de aanwezige leden.

Ook het kledingfonds blijft intact. 

Betaling eerste vier posities: 60% eind oktober en 40% februari per automatische incasso.

Betaling laatste twee posities: 100% oktober per automatische incasso.

Afmelden: schriftelijk of per mail voor einde seizoen (= 30 juni) bij de ledenadministratie ledenadministratie@longa59.nl.

Afmelden gedurende 1ste seizoenshelft: de 2de helft van de verenigingscontributie wordt NIET berekend (afdracht aan de Nevobo wordt volledig in rekening gebracht).

Afmelden gedurende de 2de seizoenshelft: volledige contributie is verschuldigd.

Sponsors

Facebook