Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

Contributie

Wil jij Seesing Flex | Longa`59 steunen als vriend of draag je de club een warm hart toe, scan dan de QR code en maak een bedrag naar keuze over. Super tof van je!

QR code vriend QR code warm hart
 

 

 

Contributie seizoen 2023 - 2024 

(Vastgesteld tijdens ALV 18/8-2023)

 

Contributie 23-24

Excl.bijdr.Kledingfonds

Senioren * Inclusief € 10,- kledingfonds

€ 290

Recreanten

€ 168

Jeugd A-B-C * Inclusief € 10,- kledingfonds

€ 230

Jeugd D-E (CMV)

€ 156

3de training senioren

3de training jeugd selectieteams

Seniorenteams met 1 training

€ 100

€ 50

-/- € 40

Verenigingslid / donateur

€ 30

Bijzonder tarief

€ 48

Verenigingsleden, donateurs, club van ’59 en vrienden van Longa’59 en anderen die de vereniging een warm hart toedragen. 

Het bijzonder tarief kan (in overleg met het bestuur) worden gehanteerd bij b.v. zwangerschap, langdurige blessures of invalspelers. 

Het streven is dat alle leden in principe twee keer per week kunnen trainen. 
 

Tijdens de ALV op 18 augustus 2023 jl. gingen de leden akkoord met: 

Indexering van de contributie heeft wederom plaatsgevonden.

Ook het kledingfonds blijft intact. 

Betaling eerste vier posities: 60% eind oktober en 40% eind maart per automatische incasso.

Betaling laatste twee posities: 100% oktober per automatische incasso.

Afmelden: schriftelijk of per mail voor einde seizoen (= 30 juni) bij de ledenadministratie ledenadministratie@longa59.nl.

Afmelden kan één keer per verenigingsjaar. 

Afmelden na 30 juni > betekent volledige contributie verschuldigd.

Sponsors

Facebook