Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

Privacy

Volleybalvereniging Seesing Flex | Longa`59 beheert een website (www.longa59.nl) en maakt gebruik van een aantal applicaties waarmee je gegevens worden verwerkt. Via de website wordt je geïnformeerd over het privacy statement om de dienstverlening te optimaliseren of de administratie van Seesing Flex | Longa`59 te organiseren.

Seesing Flex | Longa`59  verwerkt je persoonsgegevens. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via formulieren (op de website) hebt ingevuld. Seesing Flex | Longa`59 waarborgt en respecteert je privacy bij de verwerking van deze gegevens, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van toepassing zijnde wetgeving. Dit houdt onder meer in dat je persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens.

Bijgevoegd ons Privacy statement

 

Sponsors

Facebook