Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

Kledingcommissie


Wedstrijdtenues

1.     Volleybalvereniging Seesing Flex | Longa’59 stelt aan alle competitie spelende teams correcte en uniforme tenues beschikbaar. De clubkleuren zijn oranje met blauw. 

2.     Het wedstrijd clubtenue bestaat uit een oranje met blauw shirt met rugnummer en logo van Longa’59 met een sponsoropdruk, blauwe broekjes met een nummer en witte kousen. De mini’s hebben een oranje shirt met het logo van Longa’59. De broekjes en kousen zijn voor de mini’s niet verplicht. Voorkeur gaat uit naar een blauw broekje en witte kousen. 

2a. Het trainingstenue bestaat uit een blauw shirt voor de eerste training en een oranje shirt voor de tweede training. Het eerste blauwe shirt wordt gratis verstrekt aan nieuwe leden. Het tweede oranje ook. Later kan men tegen een gereduceerd tarief een blauw of oranje shirt bijbestellen. 

3.     De kledingcommissie beheert de tenues en de teamtassen. Zij neemt aan het eind van ieder volleybalseizoen alle tenues met bijbehorende tas in en reikt deze aan het begin van het nieuwe seizoen weer uit.

Bij afmelding als lid dien je per omgaande het presentatiepak en tas in te leveren.

4.     Alle tenues blijven eigendom van Longa’59, totdat deze uit roulatie genomen worden.   

5.     Elk competitiespelend lid krijgt een shirt met nummer toegewezen en is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar tenue.

6.     Ieder team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de teamtas. Bij de mini’s geldt dat het gehele team en hun ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor de teamtas én alle shirts van het team. Bij verlies van de tas (plus shirts) worden de kosten verhaald op het hele team.

7.     Wedstrijdshirts moeten uitsluitend tijdens competitie- en oefenwedstrijden, promotieactiviteiten, huldigingen e.d. gedragen worden. Voor gebruik tijdens andere gelegenheden buiten Longa’59, is vooraf toestemming van het bestuur nodig.

8.     Zonder toestemming van het bestuur mogen op de shirts geen teksten of andere uitingen worden aangebracht. Ook mag het shirt niet vermaakt worden.

9.     In de teamtassen zitten wasvoorschriften. Deze dienen strikt te worden opgevolgd.
Indien door het niet in acht nemen van de voorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Dit ter beoordeling van het bestuur.

10.   Indien tijdens gebruik schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct via trainer bij het bestuur te worden gemeld. Voor schade aan kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een lid niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove onachtzaamheid. Dit ter beoordeling van het bestuur.

11.   Verlies van een shirt dient dit direct te worden gemeld bij het bestuur.  De kosten worden verhaald op het lid aan wie het shirt is uitgereikt, op basis van rugnummer. Na betaling van het vermiste/beschadigde shirt aan Het bestuur, krijgt men een ander gelijkwaardig shirt in bruikleen.

12.   Aan het eind van het volleybalseizoen dient de aanvoerder/aanvoerster of ouder/verzorger bij de mini’s er voor te zorgen dat de teamtas en alle shirts schoon worden ingeleverd bij het bestuur, via de trainer. Wanneer aan het einde van het seizoen of gedurende het seizoen blijkt dat er shirts ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten alsnog in rekening gebracht bij het lid aan wie het shirt is uitgereikt, of bij het desbetreffende mini team.

Presentatiepakken voor A- B- en C jeugdleden, senioren en trainers

Voor bruikleen en gebruik van trainingsjassen geldt het volgende:

13. Het presentatiepak dient verplicht gedragen te worden bij:

a.  oefen-, competitie-, regiobeker- en NOJK-wedstrijden;

b.  toernooien, zowel binnen als buiten, indien men deelneemt namens Longa‘59.

14. De presentatiepakken mogen gebruikt worden bij andere gelegenheden dan genoemd in artikel 19, zonder toestemming vooraf door het bestuur.

15. De jassen zijn eigendom van Longa‘59.

16. Het is niet toegestaan de trainingsjas te lenen aan derden.

17. De wasvoorschriften dienen zorgvuldig opgevolgd te worden.

18. De leden dienen zorgvuldig met de trainingsjas om te gaan. Verlies of beschadiging dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij het bestuur, zodat zij actie kunnen ondernemen. Vervanging of reparatie bij verlies of schade door onzorgvuldig gebruik, komt voor rekening van het lid. Kosten bij verlies zijn € 50,-.

19. De trainingsjas dient op eerste verzoek van het bestuur direct en in goede staat en schoon te worden ingeleverd. Indien een lid zijn/haar lidmaatschap opzegt dient hij/zij de trainingsjas direct op eigen initiatief in te leveren. Bij nieuwe samenstelling van de teams wordt bekeken of je nog in aanmerking komt voor een trainingsjas en eventueel een andere maat. 

20. Het is niet toegestaan zelf teksten, logo’s of andere uitingen aan te brengen op de trainingsjas.

21. Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Longa’59.

22. Voor vragen m.b.t. kleding kunt u terecht bij:

Nathalie Bluiminck emailadres nathaliebluiminck@gmail.com 

mobiele nummer 06 29100389

Let op: als jij je afmeldt dan ontvang je van de ledenadministratie een bevestigingsemail, hier staat ook dat je de kleding, schoongewassen, in kan leveren bij Nathalie Bluiminck.

 Wasvoorschrift om de bedrukking op tenues en jassen goed te houden:

-          de kleding in de machine  moet binnenste buiten worden gewassen

-          er moet een fijnwasmiddel zonder bleek worden gebruikt

-          men dient bij handwas niet te wrijven, maar wel te knijpen

-          de bedrukkingen dienen niet gestreken te worden

-          de kleding mag niet chemisch gereinigd worden

-          er dient gewassen te worden bij een temperatuur van max. 30 C

-          de bedrukte kleding mag niet in de droogtrommel

-          Eventuele ritsen van de kleding dienen bij het wassen gesloten te zijn

Sponsors

Facebook