Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

Vrijwilliger van de maand

       

Door Theo Huijskes

LICHTENVOORDE - De volleybalsport heeft een belangrijke plaats in haar leven en dat inmiddels zowel in als buiten het veld. Reeds op jeugdige leeftijd is zij al in de ban van deze populaire zaalsport. Haar talent gekoppeld aan haar ambitie heeft tot gevolg dat zij, na deel te hebben uitgemaakt van diverse districtsteams, op 16-jarige leeftijd wordt opgenomen in het nationale jeugdteam. Om vervolgens op 18-jarige leeftijd haar debuut te maken in het Nederlands volleybalteam. Tijdens een 3-jarige periode in het volleybal-oranje van Nederland weet zij 47 interlands op haar naam te schrijven. Met de aanvulling dat zij ook nog moet worden aangemerkt als de eerste Nederlands kampioen beachvolleybal, hebben wij het hier over Marian Hagen. Op 22 juli 1965 in Woerden geboren en thans sedert 2015 voorzitter van volleybalvereniging Longa '59.

Marian Hagen, in 1996 gehuwd met Nico Wessels en samen de gelukkige ouders van dochter Claudia, praat in haar kantoor op de thuisbasis -Havik in Lichtenvoorde- honderduit over haar volleyballeven, dat kan worden onderverdeeld in episodes van speelster tot trainster en van vrijwilliger tot voorzitter en dat laatste eveneens op geheel vrijwillige basis.

De familiaire band geldt als kenmerk
"Mijn Achterhoekse periode is in de jaren tachtig van start gegaan bij Orion in Doetinchem. Vervolgens via de nodige contacten in 1987 bij Longa '59 beland. Een club die voelt als een warm bad, dat toen en ook heden ten dage nog steeds gekenmerkt wordt door een familiaire band. Tot en met 1997 in het eerste team gespeeld en daarbij de nodige successen geboekt. En dat ik nu van die prachtige, circa 285 leden tellende club voorzitter mag zijn, zie ik als een grote eer. Een uitdagende job, waarin ik met veel plezier de nodige tijd en energie stop en dit laatste dit jaar met name in het kader van het 60-jarig bestaan."

De nieuwe volleybalpreses vertaalt het uitdagende aspect niet alleen in woorden, maar ook in daden, getuige de reactie dat zij haar eerste jaren als voorzitter heeft aangegrepen om bepaalde verenigingszaken goed op poten te zetten. "Daarbij voel ik mij een radar in het totaal, iemand waarop iedereen een beroep kan doen. In het verlengde daarvan ben ik tevens te allen tijde bereid om bijvoorbeeld achter de bar te gaan staan, ballen op te pompen en andere voorkomende werkzaamheden ter hand te nemen. Dit ook om het gevoel uit te stralen dat wij het allemaal samen moeten doen!"

Iets voor de gemeenschap betekenen
Dat Marian Hagen de doelstelling 'Iets voor de gemeenschap betekenen' in praktische zin wil uitdragen, wordt wel bewezen wanneer zij in 2014 haar zinnen zet op een zetel in de gemeenteraad van Oost Gelre. Bij de verkiezingen in dat jaar komt zij echter slechts enkele stemmen tekort om zitting te kunnen nemen op een VVD-raadszetel. "Eerlijk gezegd betekende die uitslag een grote teleurstelling voor mij. Ik had op mijn manier tal van netwerken aangeboord, cursussen gevolgd, kortom het nodige geïnvesteerd en dan val je nipt buiten de boot. Maar teleurstellingen dan wel nederlagen horen bij het leven. En daar moet je mee kunnen omgaan, zeker wanneer je een achtergrond in de sport hebt."

Bij de pakken neerzitten, is er voor de volleybalgoeroe uit Lichtenvoorde niet bij. Denk daarbij aan haar vrijwilligerswerk in Bolivia en Argentinië en haar inzet voorheen en nu ten behoeve van onder andere Kanjers voor Kanjers, TC Velocé, Pacelli en niet te vergeten het sporten door mensen met een verstandelijke beperking. Om daarenboven ook nog de nodige energie te investeren in haar eigen onderneming 'Ik wijs u de weg' en met het verlenen van de nodige hulp bij communicatie- en organisatieprojecten. Om de vervolgens nog resterende vrije tijd te besteden aan een imkercursus.

Jubileum Longa '59: Eén grote reünie!
Terug naar 'haar' volleybalfamilie Longa '59, kijkt Marian Hagen reikhalzend uit naar het jubileumfeest op zaterdag 19 oktober van dit jaar. "Gelet op de vele reacties, zijn de verwachtingen mede met het oog op de diverse, dit jaar in het zonnetje gezette kampioensteams hooggespannen. En vergeet niet dat wij naast bijna 300 leden met 14 teams in de competitie uitkomen en 80 kaderleden tellen, inclusief de leden van de jubileumcommissie zelfs 100", vertelt Marian Hagen.

"Naast een dagprogramma in de sporthal Hamaland met verder een speciale gast in de persoon van voormalig Longa '59-ster Elles Leferink, die een lezing gaat verzorgen, vindt er 's avonds in De Koppelpaarden een reüniefeest plaats. Van de zijde van de leden, oud-leden, genodigden, sponsoren met voorop onze hoofdsponsor Seesing Personeel, verwachten wij circa 300 belangstellenden. Overigens staat het gehele jaar 2019 in het teken van dit jubileum. Alle informatie is voorhanden op www.longa59.nl/jubileum."               

Ga naar het nieuwsarchief

Sponsors

Facebook