Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

Saskia, Carla en Bart Manschot ereleden tijdens 60e jaarvergadering Longa’59

       

Saskia, Carla en Bart Manschot zijn benoemd tot ereleden van de jubilerende vereniging Longa`59.

Een complete verrassing voor deze drie betrokken personen, die zich al ruim 45 jaar lang inzetten voor Longa`59. Voorzitter Marian Hagen roemde de twee zussen en broer voor hun inzet. “Sinds de jaren `70 zijn ze altijd loyaal geweest aan Longa`59. In het kader van het 60-jarig jubileum hebben we gemeend om deze personen hiervoor te belonen, met het erelidmaatschap. Dit om uitdrukking te geven aan de waardering voor de wijze waarop deze drie personen onze vereniging gediend hebben. Het bestuur heeft ze voorgedragen aan de vergadering en zoals verwacht waren de aanwezigen vóór en met luid applaus werd dit beklonken. Fantastisch wat deze personen allemaal gedaan hebben voor Longa`59. Dit is uitgebreid te lezen in de glossy die vanaf volgende week zaterdag tijdens het jubileumfeest te koop is, er is namelijk een geheim recept, zegt de voorzitter lachend.”

De agenda werd door voorzitter Marian Hagen vlot doorgenomen. Dit jubilerende jaar valt alles samen, waar de laatste jaren hard aan is gewerkt. Ook werden alle vrijwilligers, trainers/coaches in het zonnetje gezet. Marian Hagen benadrukte dat de vereniging niet kan draaien zonder vrijwilligers en sprak haar complimenten uit voor de loyaliteit van velen. Ook het bestuur kreeg een woord van dank. Het is een hecht team met een grote saamhorigheid. Als vast onderdeel van de vergadering presenteerde de penningmeester de begroting voor het nieuwe seizoen. De ontwikkelingen zien er goed uit. Mede door een hoofdsponsor, kledingsponsors en sponsoren voor tassen en teams. Daarnaast is een bedrag gereserveerd voor het 60-jarig jubileum in 2019. Voor de organisatie van alle activiteiten is een commissie aangesteld.

Bestuurswisselingen

Een ander belangrijk item was het afscheid van enkele leden. Ilse Wolterinck was als bestuurslid  aftredend en niet herkiesbaar. Zes jaar lang was zij penningmeester. Onder verschillende voorzitters en besturen, heeft ze hard gewerkt aan de huidige goede financiële situatie. En dat altijd met een glimlach op haar gezicht. Ze blijft betrokken als ouder van Lynn uit dames 4 en haar man Marcel als coördinator. Ook Yvette Slot was aftredend en niet herkiesbaar. Zij was als bestuurslid verantwoordelijk voor het secretariaat. Yvette blijft verbonden aan de vereniging als betrokken ouder van Isa van meisjes B1. Peter van Aken en Rianne Hulshof werden als nieuwe kandidaten met applaus ontvangen. Rianne gaat het secretariaat verzorgen en Peter het penningmeesterschap. Voorzitter Marian Hagen bedankte de dames voor de jarenlange inzet en enorme betrokkenheid.

Na de vergadering werd nog gezellig nagepraat in de kantine van de Hamalandhal.

 

 

Bart met Meiden B1

Carla met Dames 1

Afscheid penningmeester Ilse Wolterinck

Afscheid secretaris Yvette Slot

v.l.n.r. Rianne Hulshof (nieuwe secretaris), Yvette Slot, Marian Hagen, Ilse Wolterinck, Claudia Holkenborg en Peter van Aken (nieuwe penningmeester) Op de foto ontbreken Marloes ten Have en Jan Hillen.

Ga naar het nieuwsarchief

Sponsors

Facebook