Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

SEESING FLEX VERLENGT SUCCESVOLLE SAMENWERKING MET LONGA ‘59

       

Lichtenvoorde – 15 maart 2023 – Achterhoeks grootste uitzendorganisatie Seesing Flex en volleybalvereniging Longa ’59 hebben de sponsorovereenkomst verlengd met drie jaar. “We zijn blij dat we de prettige samenwerking van de afgelopen jaren kunnen voortzetten met deze ambitieuze club”, vertelt Sander Kolkman, directeur Seesing Flex. “Als je de bedrijfsnaam kunt koppelen aan de verenigingsnaam, dan biedt dat altijd meerwaarde. In het geval van Longa ’59 betreft het ook nog eens een vereniging die vergelijkbare doelen nastreeft, wat ons partnerschap des te waardevoller maakt. Zo ervaren we een zeer gedreven en evenwichtige club, met een bijzonder actief bestuur en een stabiel ledenaantal, waarbinnen een enorme saamhorigheid heerst. Maar liefst een derde van de leden is actief als vrijwilliger. Bovendien zoeken ze actief de samenwerking met omliggende volleybalverenigingen, zoals wij dat ook doen binnen Flexfamily; de groep met HR-gerelateerde bedrijven waar wij onderdeel vanuit maken. Dat is het noaberschap dat wij als organisatie toejuichen.”

V.l.n.r.: Marian Hagen (Voorzitter Seesing Flex | Longa ’59), Sander Kolkman (Directeur Seesing Flex) en Jeroen Peeters (Hoofdtrainer/coach Longa ’59 Dames 1 per seizoen 2023/2024)

Persoonlijke aandacht voor iedereen

Het belangrijkste speerpunt van Seesing Flex is persoonlijke aandacht voor kandidaten en opdrachtgevers en datzelfde zie je in bij Longa ‘59; zij willen van haar leden betere volleyballers, maar ook betere mensen maken. Marian Hagen, voorzitter van Seesing Flex | Longa ’59 ligt toe: “Met aanwas uit alle leeftijdscategorieën – de jongste is 6 en de oudste 74 jaar – onderkennen wij onze maatschappelijke rol. Onze leden spenderen immers vele uren in de sporthal, onder leiding van onze bekwame trainers. Wij doen dit door iedereen evenredige aandacht te geven op het gebied van sport, verantwoordelijkheden, omgangsvormen en bieden waar nodig persoonlijke ondersteuning. De prestatielijn is vaak het uithangbord, maar moet niet alles overheersen. Of het nu onze mini’s, de talenten, recreanten, of studenten betreft; Seesing Flex | Longa ’59 is er voor iedereen.”

Regionale samenwerking

Seesing Flex is al jaren volledig geïntegreerd is in de Achterhoekse arbeidsmarkt. Zij zijn er voor meer dan werk alleen en dat zie je onder meer in hun samenwerkingsverbanden met vele bedrijven, organisaties, gemeenten, scholen, HR-netwerken, businessclubs en uiteraard het verenigingsleven. Volleybalvereniging Seesing Flex | Longa ’59 realiseert zich ook terdege dat ze regionale samenwerkingen nodig hebben om met hun prestatielijn het hoogst haalbare te bereiken. De zeer ervaren Jeroen Peeters, wiens volleybalroots ook in Lichtenvoorde liggen, is vanaf volgend seizoen hoofdtrainer/coach van Dames 1. Ook hij is – als één van de initiatiefnemers van Stichting Talentontwikkeling Achterhoek – groot voorstander van het zoeken van combinaties met andere verenigingen. “Elke speler/speelster moet op zijn/haar eigen niveau kunnen presteren. Aangezien een lokale vereniging vrijwel nooit op elk niveau uitkomt, vind ik het van belang dat we onderling talenten uitwisselen. Dat is goed voor de ontwikkeling van het talent, maar eveneens voor de betreffende teams. Zo hopen we volgend seizoen – met het eerste damesteam dat deels zal bestaan uit Longa-speelsters, aangevuld met regionale talenten – uit te komen in de tweede divisie. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we dit op de juiste manier aanpakken, oude tijden kunnen herleven en we op den duur weer het hoogste niveau kunnen acteren.”

Seesing Flex | Longa ’59 speelt, in de combinatie met Heva VcV uit Varsseveld als Superclub, ook op andere vlakken een verbindende rol in de regio. “Zo hebben we gezamenlijk een professional in loondienst die eveneens andere verenigingen in de regio naar een hoger plan gaat tillen, door ze te ondersteunen bij onder meer talentonwikkeling, facilitaire – en bestuurszaken”, legt Marian uit. “We zijn immers allemaal gebaat bij een gezond regionaal sportklimaat dat toegankelijk is voor iedereen. Als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, dan zullen we dat nooit nalaten.”

Over Seesing Flex | Longa ‘59

LONGA’59 staat voor Loyaliteit, Ontwikkelen, Noviteiten, Gezelligheid en Ambitie.

Seesing Flex | Longa ’59 is een vereniging (opgericht in 1959) waar volleyballers met veel plezier spelen én waar onder andere regionale samenwerking, (talent)ontwikkeling en professionaliteit belangrijke aandachtspunten zijn. De vereniging wordt bestuurd door Marian Hagen (voorzitter), Peter van Aken (penningmeester), Leonne Hartjes (secretaris) en Jan Hillen (algemeen bestuurslid, ook aanspreekpunt recreanten). De club besteedt veel aandacht aan verschillende pijlers die de volleybalsport juist zo mooi maken. Dit betreft de prestatie-,  jeugd-, verenigings-, studenten- en recreantenlijn. Breedtesport en prestatie gaan hand in hand bij de club. Meer informatie over Longa’59 tref je aan op de website: www.longa59.nl.

Over Seesing Flex

Seesing Flex, met vestigingen in Aalten, Doetinchem, ‘s-Heerenberg, Lichtenvoorde, Lochem, Wehl en Zutphen, is een zeer ervaren en toonaangevend bureau voor uitzenden, detachering en opleiden voor vacatures van elk niveau. Met de Achterhoek als werkgebied, bemiddelt het bedrijf op geheel eigen en persoonlijke wijze tussen medewerkers en bedrijven in de regio. Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan kunnen bij hen uitstekend terecht voor een eerste of volgende stap in hun loopbaan.

Seesing Flex is als gecertificeerd uitzendbureau aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), waarmee het voldoet aan alle strenge, wettelijke eisen die worden gesteld aan dienstverleners in de branche. Seesing Flex werkt conform haar 5 kernwaarden: nuchterheid, betrokkenheid, eerlijkheid, duidelijkheid en doorzettings-vermogen. Voor meer informatie: www.seesingflex.nl.

 

 

__________________________________________________________________________________________

Ga naar het nieuwsarchief

Sponsors

Facebook