Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

Aan/afmelden

 

AAN- en AFMELDINGSPROCEDURE

Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door middel van het invullen en inleveren van het aanmeldingsformulier en een gescande of eigen digitale pasfoto.
De te volgen stappen zijn:
Aanmeldingsformulier inleveren bij : Bennie Meekes, Sleedoornstraat 52, 7132 CJ Lichtenvoorde
en digitale pasfoto sturen naar: ledenadministratie@longa59.nl.

Download hier het aan-afmeldmeldformulier

Afmelden: schriftelijk of per mail voor einde seizoen (= 30 juni) bij de ledenadministratie ledenadministratie@longa59.nl.

Opzegging kan alleen tegen het eind van het verenigingsjaar = 30 juni.

De afmelding kan uitsluitend schriftelijk of per mail aan de ledenadministrateur ledenadministratie@longa59.nl
Wanneer u niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een volledig jaar. 
Het eventueel tussentijds opzeggen van het lidmaatschap, ontslaat u niet van de contributieverplichtingen.

Afmelden: schriftelijk of per mail voor einde seizoen (= 30 juni) bij de ledenadministratie ledenadministratie@longa59.nl.

Afmelden kan één keer per verenigingsjaar. 

Afmelden na 30 juni > betekent volledige contributie verschuldigd.

Na afmelden ontvang je een email waar de kleding ingeleverd dient te worden.

Per 1 september 2022 wordt er alleen nog gewerkt met een digitale foto in het DWF (Digitale Wedstrijd Formulier) er zijn dus geen spelerspassen meer. 

Wil je een actuele foto in het systeem, mail dan een pasfoto naar ledenadministratie@longa59.nl. 

In uitzonderlijke gevallen (denk hierbij aan langdurige blessures en zwangerschap) houdt het bestuur zich het recht voor anders te beslissen. In geval van langdurige blessures en zwangerschap dient u dit wel schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministrateur.

 

Sponsors

Facebook