Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

Aan/afmelden

 

AAN- en AFMELDINGSPROCEDURE

Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door middel van het invullen en inleveren van het aanmeldingsformulier en een gescande of eigen digitale pasfoto.
De te volgen stappen zijn:
Aanmeldingsformulier inleveren bij : Bennie en José Meekes, Sleedoornstraat 52, 7132 CJ Lichtenvoorde
en digitale pasfoto sturen naar: ledenadministratie@longa59.nl.

Download hier het aan-afmeldmeldformulier

Afmelden: schriftelijk of per mail voor einde seizoen (= 30 juni) bij de ledenadministratie ledenadministratie@longa59.nl.

Opzegging kan alleen tegen het eind van het verenigingsjaar.

De afmelding kan uitsluitend schriftelijk of per mail aan de ledenadministrateur ledenadministratie@longa59.nl en 2 juni van het lopende verenigingsjaar. Wanneer u niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een half jaar.
Het eventueel tussentijds opzeggen van het lidmaatschap, ontslaat u niet van de contributieverplichtingen.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de speler zelf zijn/haar spelerspas mee te nemen. Het pasje is persoonsgebonden en weer nodig bij aanmelding bij een evt. andere vereniging, ook wanneer je niet aansluitend overstapt. Er wordt namelijk niet automatisch een nieuwe spelerspas gemaakt.

Indien de spelerspas niet wordt opgehaald zal deze na verloop van tijd in verband met de privacy vernietigd worden.

In uitzonderlijke gevallen (denk hierbij aan langdurige blessures en zwangerschap) houdt het bestuur zich het recht voor anders te beslissen. In geval van langdurige blessures en zwangerschap dient u dit wel schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministrateur.

 

Sponsors

Facebook