Seesing Flex | Longa`59

Volgende wedstrijd

Jeugd mag weer volleyballen, wat nu?

       

Brief van bestuur: Lichtenvoorde, 27 april 2020

Beach- en grasvolleybal voor jeugd mag weer, wat nu?

Zo begint de nieuwsbrief van de Nevobo (Nederlandse volleybalbond) richting de verenigingen. Dit is goed nieuws voor de jeugd, maar hoe gaan we dit invullen? De nieuwe maatregelen m.b.t. het coronavirus, die afgelopen dinsdag zijn aangekondigd door premier Mark Rutte, vergt een enorme creativiteit en inspanning van het bestuur, trainers leden en ouders.

Binnen volleyballen is voorlopig nog niet aan de orde. Wel is het toegestaan om georganiseerd buiten te sporten voor jeugd t/m 12 jaar. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen buiten volleyballen mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Deze versoepeling vergt een enorme uitdaging.

Het bestuur en de technische commissie zijn naarstig op zoek naar oplossingen om trainingen, op een verantwoordelijke manier, te hervatten. Er dienen nieuwe protocollen opgesteld te worden met richtlijnen waar we ons allemaal in kunnen vinden. Dit heeft tijd nodig, het streven is om vanaf 11 mei op de juiste manier weer te gaan volleyballen.

Het bestuur neemt de rol op zich om een aantal zaken te organiseren. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij trainers en ouders. We inventariseren bij de jeugdtrainers of ze bij zichzelf na willen gaan of ze wel of niet training willen geven. De trainers zullen aan de ouders dezelfde vraag stellen of zij wel of niet willen dat hun kind gaat volleyballen met de beperkende maatregelen die er nu liggen in groepsverband. Ook de veiligheid van trainers en coaches die 18 jaar en ouder zijn dienen we in acht te nemen.

Zoals bekend beschikken we niet over een eigen beach- of grasveld. We zijn op zoek gegaan naar een locatie waar dit wel mogelijk is. Bij zwembad Meekenesch ligt één beachvolleybalveld en op het gras zouden we één net kunnen plaatsen. Het zwembad stelt deze ruimte beschikbaar voor iedere gebruiker. We inventariseren om vaste tijden aan te vragen. Het is niet alleen het reserveren van de ruimte, ook hier krijgen we te maken met beperkingen, zoals ouders die hun kind brengen en halen, de ballen desinfecteren, afstand houden, jeugd tot 12 moet gescheiden zijn van jeugd 13 t/m 18 jaar. Hoe regel je dit in de praktijk? Diverse vragen waar we nog geen antwoord op hebben.  

Volgens het protocol (d.d. 25 april jl.) van NOC/NSF dienen we eerst overleg met de gemeente te voeren. Dit zal nog plaatsvinden.

Corona-coördinator; de rol van de Corona-coördinator staat duidelijk beschreven in het protocol. Wie van de leden, trainers of ouders zou deze tijdelijke rol op zich willen nemen?

Kortom we bereiden ons nu voor op de nieuwe situatie. De Nevobo en andere sportbonden van den NOC/NSF zijn 25 april met nieuwe adviezen en, die richtlijnen houden we in de gaten.

Heb je nog tips of adviezen, we stellen het op prijs als je meedenkt in deze ‘lastige’ nieuwe situatie. Stuur gerust een mail naar voorzitter@longa59.nl we staan open voor allerlei raadgevingen om met de jeugd aan de gang te gaan.

Via onze website informeren we je over het laatste nieuws, dus hou deze in de gaten. We blijven werken aan oplossingen. Blijf in elk geval bewegen en hopelijk tot snel in goede gezondheid.

 

In deze link  https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/04/24/opstarten-outdoor-volleybal  tref je diverse bijlagen aan. Bekijk ze aandachtig, en filter eruit wat voor jou als trainer, speelster of ouder van belang is.

Samen zullen we naar de mogelijkheden moeten werken om buiten te sporten met de jeugd.

Enkele afwegingen waar we een reactie op zouden willen ontvangen, voor we verdere stappen zetten.

  1. Wie van de trainers wil wel trainen en wie niet?
  2. Wie van de ouders heeft er bezwaar tegen dat hun kind gaat sporten?
  3. Wie wil de rol van Corona-coördinator, tijdelijk, vervullen?

Je mag je reactie mailen naar je trainer of naar voorzitter@longa59.nl

Alvast bedankt allemaal.

Belangrijke bijlagen uit het nieuwsbericht van Nevobo:

sportprotocol

Branchespecifieke aanvulling outdoor volleybal

Protocollen beach-checklist accommodatie

 

Ga naar het nieuwsarchief

Sponsors

Facebook